Giảm giá!

Bạch Yến Thô 100g

3,000,000  2,500,000  Giỏ hàng
Giảm giá!

Bạch Yến Thô 50g

1,500,000  1,300,000  Giỏ hàng
Giảm giá!

Bạch Yến Tinh Chế 100g

4,000,000  3,500,000  Giỏ hàng
Giảm giá!

Hồng Yến Thô 100g

3,500,000  3,000,000  Giỏ hàng
Giảm giá!

Hồng Yến Thô 50g

1,800,000  1,500,000  Giỏ hàng
Giảm giá!

Hồng Yến Tinh Chế 100g

4,500,000  4,000,000  Giỏ hàng
Giảm giá!

Hồng Yến Tinh Chế 30g

1,500,000  1,400,000  Giỏ hàng